Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 04 październik 2021 • Przeczytasz w około 3 min •

Urlop opiekuńczy, kiedy i komu przysługuje?

RCPonline - efekt wizualny

Taki rodzaj urlopu został ujęty w Kodeksie pracy już dawno, jednak warto uściślić kiedy i na jakich warunkach można z niego skorzystać. Kiedy pracownik może zawnioskować o urlop opiekuńczy? Czy jest on płatny? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Zasady przyznania urlopu opiekuńczego

Art. 188. Kodeksu pracy reguluje możliwość udzielenia zwolnienia od pracy w formie urlopu opiekuńczego:

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Kiedy pracownik może skorzystać z takiego urlopu?

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują pracownikowi niezależnie od tego jaki ma przepracowany staż pracy. Nie ma także znaczenia rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy.

Tego typu zwolnienie przysługuje pracownikowi w każdym roku kalendarzowym w którym spełnia warunki do otrzymania urlopu opiekuńczego.

Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany urlop opiekuńczy przepada.

Dla przykładu, jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu opiekuńczego w 2021 roku to nie ma możliwości wykorzystania zaległych dni w 2022 roku, tak jak by to mogło być w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Komu się należy?

Zgodnie z wyżej przytoczonym artykułem 188 pochodzącym z Kodeksu pracy, 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem przysługuje zatrudnionym rodzicom.

Wymiar takiego urlopu to 2 dni lub 16 godzin.

Rodzice ustalają między sobą, które z nich korzysta z tego rodzaju urlopu.

Następnie składają oświadczenie u pracodawcy decydując kto korzysta z takiego rodzaju urlopu.

Czy jest ono płatne?

Każdy rodzaj dnia jest rozliczany na różnych zasadach. W przypadku urlopu opiekuńczego, ku zaskoczeniu wielu pracowników, sytuacja jest bardzo korzystna. Pracownik otrzymuje za urlop opiekuńczy wynagrodzenie, które jest takie samo, jakby stawił się w pracy.

Urlop opiekuńczy – jak nad nim zapanować?

Dla pracodawcy, który korzysta z nowoczesnego systemu do rejestracji czasu pracy to nie problem, aby zapanować nad oświadczeniami dotyczącymi tego rodzaju urlopu.

System RCPonline umożliwia udokumentowanie złożonego oświadczenia, dzięki czemu dane są zaczytane w systemie i nie ma mowy o nieprawidłowościach.

To banalnie proste, wystarczy wypełnić poniższe pola i gotowe!

Urlop opiekuńczy - kiedy i komu przysługuje

Urlop opiekuńczy i inne kwestie dotyczące ewidencji oraz rejestracji czasu pracy mogą przestać być problemem za sprawą systemu rcponline.pl. Już dziś można skorzystać z 14 – sto dniowego okresu bezpłatnego, aby przetestować tę oraz inne funkcjonalności systemu, wystarczy wejść na stronę rcponline.pl i przejść do założenia konta firmy.