Team Images

Czym jest
karta urlopowa?

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z nimi, dokumenty związane z ubieganiem się oraz korzystaniem z urlopu wypoczynkowego są osobnym typem dokumentacji pracowniczej, który musi być prowadzony oprócz ewidencji czasu pracy. Dokumenty odnośnie urlopu muszą być prowadzone oddzielnie dla każdego pracownika. Ewidencja urlopów ma teraz obecnie inną formę niż kilka lat temu.

W karcie urlopowej muszą znaleźć się poniższe informacje:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • stanowisko pracy,
  • nazwa przedsiębiorstwa wraz z adresem,
  • proponowany termin urlopu,
  • określenie liczby dni urlopu, które zostaną wykorzystane,
  • data i miejsce sporządzenia wniosku,
  • wymiar urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym,
  • określenie charakteru urlopu: wypoczynkowy, okolicznościowy,
  • własnoręczny podpis.
Team Images
Team Images

Czy karta urlopowa jest obowiązkowa?

Karta urlopowa pracownika jest dokumentem nie obowiązkowym, który służy do potwierdzenia przyznania urlopu danej osobie. Ustawodawca dokładnie nie określił szablonu kart urlopowych, dlatego każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników przygotowuje karty urlopowe we własnym zakresie.

Wniosek urlopowy jest dokumentem, w którym pracownik zgłasza chęć przejścia na urlop oraz określa jego termin. Warto wiedzieć, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący wzór wniosku urlopowego. Prawidłowy wniosek powinien jednak zawierać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, nazwa zakładu, nazwa zajmowanego stanowiska oraz datę i miejsce sporządzenia wniosku.

Pobierz darmowy wzór karty urlopowej

Skorzystanie z gotowego wzoru karty urlopowej oszczędzi Ci czas na formułowanie tego samemu i ułatwi Ci wnioskowanie o urlop.