Strona główna

Karta ewidencji czasu pracy - darmowy wzór

System do rejestracji czasu pracy przez Internet

Ewidencja czasu pracy

czy jest obowiązkowa?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla osób zatrudnionych na umowie o pracę to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jej celem jest m.in. ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych. Przysługuje więc wszystkim pracownikom bez względu na podstawę prawną nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór). Pracodawca powinien też prowadzić uproszczoną ewidencję pracy na umowie zleceniu — jest to związane z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy z tytułu umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług.

Ewidencja czasu pracy

powinna zawierać informacje o:

  • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy;
  • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej;
  • liczbie godzin nadliczbowych;
  • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia;
  • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia;
  • ustawowych zwolnień od pracy, ze wskazaniem podstawy prawnej ich udzielenia i oznaczeniem wymiaru;
  • innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, ze wskazaniem ich rodzaju i wymiaru;
  • nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, z oznaczeniem ich wymiaru;
  • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego (§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia).
System do rejestracji czasu pracy przez Internet
System do rejestracji czasu pracy przez Internet

Kara za brak prowadzenia ewidencji

Według Państwowej Inspekcji Pracy — niedopełnienie tej formalności jest uważane za złamanie praw pracowniczych i może skończyć się grzywną w wysokości do 2000 lub nawet 30 000 zł. Natomiast fałszowanie ewidencji pracy grozi karą pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat (art. 271 Kodeksu karnego).

Ewidencja czasu pracy może mieć formę miesięczną i roczną, przy czym przynajmniej raz w miesiącu — przed wypłatą wynagrodzenia — należy ją zaktualizować.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Postaw na elektroniczną ewidencję czasu pracy i pozbądź się zbędnej papierologii. Wszystkie najważniejsze informacje wymagane przez kodeks znajdą się w jednym miejscu. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz czas i pieniądze, a także w prosty sposób spełnisz obowiązek ewidencji.

Umów się na bezpłatną prezentację
System do rejestracji czasu pracy przez Internet

Darmowy wzór miesięcznej i rocznej karty ewidencji czasu pracy 2022

Przygotowaliśmy dla Ciebie darmowy wzór kart ewidencji czasu pracy do pobrania w formatach PDF lub Excel.

Roczny
Miesięczny