Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 14 czerwiec 2021 • Przeczytasz w około 3 min •

Urlop na żądanie – czym on jest i komu przysługuje?

RCPonline - efekt wizualny

Nieprzewidziane sytuacje życiowe, problemy rodzinne czy zdrowotne zdarzają się każdemu pracownikowi. Jednym z praw osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jest możliwość skorzystania z urlopu na żądanie. Zatem pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie czym tak dokładnie jest urlop na żądanie i komu on przysługuje. Omówimy to w poniższym artykule.

Wymiar urlopu na żądanie

Urlop na żądanie jest szczególnym rodzajem urlopu wypoczynkowego. Nie stanowi on jednak dodatkowych dni urlopowych, jest on udzielany w ramach urlopu wypoczynkowego.

Art. 1672 kodeksu pracy mówi, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Prawo do takiego urlopu ma każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Zdarza się, że pracownik zatrudniony jest w kilku przedsiębiorstwach. W takiej sytuacji przysługuje mu w każdym z tych podmiotów urlop na żądanie w wymiarze 4 dni.

Niewykorzystany urlop na żądanie

Gdyby pracownik nie wykorzystał całego urlopu na żądanie w ciagu roku kalendarzowego, wówczas urlop ten jest dostępny w następnym roku kalendarzowym. Staje się on jednak standardowym zaległym urlopem wypoczynkowym, zatem funkcjonuje jako zwykły dzień urlopu wypoczynkowego. Pracownik w następnym roku kalendarzowym ma do wykorzystania wyłącznie 4 dni urlopu na żądanie.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Do czasu udzielenia urlopu przez pracodawcę, pracownik nie może udać się na urlop. Musi czekać na zgodę pracodawcy. Warto pamiętać, że urlop na żądanie może stanowić problem dla pracodawcy. Często może mieć wpływ na na utrzymanie ciągłości pracy. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pracodawca może urlopu na żądanie odmówić. W takiej sytuacji pracodawca może powołać się na art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy w związku z dbałością o dobro zakładu i odmówić pracownikowi możliwości skorzystania z urlopu na żądanie. Jeśli jednak brak jest szczególnych przesłanek jak np. zagrożenie interesu firmy czy jej działalności, a pracownik w sposób zgodny z przepisami chce skorzystać z urlopu na żądanie, pracodawca nie może mu odmówić jego udzielenia.

Szybkie zgłoszenie urlopu na żądanie

Kodeks pracy nie określa w żaden sposób formy w jakiej pracownik powinien złożyć takie żądanie, oznacza to, że każda forma jest dozwolona. Pisemnie, telefonicznie, e-mailowo czy poprzez system RCPonline. W wyjątkowych sytuacjach nie ma czasu na pisanie oficjalnego pisma. System RCPonline pozwala na złożenie takiego żądania jednym kliknięciem. Nie trzeba się martwić o to jak napisać pismo czy e-mail lub jaki zwrot grzecznościowy w nich zastosować. Nasza elektroniczna lista obecności pozwala na o wiele wiecej niż standardową rejestrację czasu pracy.

W przypadku takiej niestandardowej sytuacji w której niezbędne jest skorzystanie z urlopu na żądanie najlepszym sposobem jest zrobienie tego za pomocą RCPonline, czyli systemu pomagającemu w rozliczaniu czasu pracy pracowników. Jedna z funkcjonalności systemu pozwala na wnioskowanie i zarządzanie urlopami – także tymi na żądanie. Pracownik może złożyć wniosek, pracodawca go zaakceptować czy odrzucić a to wszytsko odbywa się całkowicie elektronicznie – online.

Kiedy wyjaśniliśmy sobie kwetię urlopu na żądanie – czym on jest i komu przysługuje, warto zastanowić się nad tym czym jest RCPonline i komu jest w stanie pomóc.Pracodawco, czas ułatwić życie sobie i swoim pracownikom dzięki RCPonline. Sprawdź już dziś jak to działa!