Strona główna

Lista obecności - darmowy wzór

System do rejestracji czasu pracy przez Internet

Czym jest
lista obecności?

Lista obecności prowadzona w firmie ma na celu przede wszystkim kontrolowanie, czy wszyscy pracownicy stawiają się na swoich zmianach terminowo oraz wypełniają spis regularnie. Ponieważ lista obecności w pracy nie jest uwzględniona w żadnym zapisie Kodeksu pracy, trudno wskazać dokładny spis elementów, jakie powinna zawierać. Zwyczajowo jednak umieszcza się w takim dokumencie dane osoby zatrudnionej oraz szczegóły związane z dniami pracy. Każdy pracownik powinien mieć własną papierową bądź elektroniczną listę obecności, do której ma łatwy dostęp i uzupełnia ją na bieżąco.

Co powinno się znajdować na liście obecności?

  • imię i nazwisko pracownika,
  • pełniona funkcja bądź stanowisko,
  • rok oraz bieżący miesiąc.

W dalszej części na liście obecności w pracy należy zapisać szczegółowe dane związane z przepracowanymi godzinami w konkretnym miesiącu. Najczęściej w tabeli umieszcza się:

  • dokładną datę — dzień, miesiąc i rok,
  • godzinę rozpoczęcia pracy,
  • godzinę zakończenia zmiany,
  • liczbę przepracowanych godzin w danym dniu.

Lista obecności ze względu na wrażliwe dane nie powinna znajdować się w miejscu ogólnodostępnym.

System do rejestracji czasu pracy przez Internet

Pobierz darmowy wzór listy obecności

Skorzystaj z naszego darmowego wzoru listy obecnosci i przeprowadź jej sprawdzanie już dzisiaj.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Postaw na elektroniczną ewidencję czasu pracy i pozbądź się zbędnej papierologii. Wszystkie najważniejsze informacje wymagane przez kodeks znajdą się w jednym miejscu. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz czas i pieniądze, a także w prosty sposób spełnisz obowiązek ewidencji.

Umów się na bezpłatną prezentację
System do rejestracji czasu pracy przez Internet