Strona główna

Umowa o pracę - darmowy wzór

Team Images

Czym jest
umowa o pracę?

Jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Pracownik ma prawo posiadania pisemnej umowy o pracę, jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Umowa o pracę wskazuje strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

  • rodzaj pracy
  • miejsce wykonywania pracy
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
  • wymiar czasu pracy
  • termin rozpoczęcia pracy
Przepisy Kodeksu Pracy określają rodzaje umów o pracę, jakie mogą być zawierane z pracownikami.

Darmowe wzory umowy o pracę na czas nieokreślony dostępne w formacie docx (WORD) lub pdf.

Sprawdź nasze darmowe wzory umów o pracę i oszczędź swój czas.

Darmowe wzory umowy o pracę na czas określony dostępne w formacie docx (WORD) lub pdf.

Sprawdź nasze darmowe wzory umów zlecenie i oszczędź swój czas.

Darmowe wzory umowy o pracę na okres próbny dostępne w formacie docx (WORD) lub pdf.

Sprawdź nasze darmowe wzory umów zlecenie i oszczędź swój czas.