Sandra Nowak Sandra Nowak • 29 czerwiec 2023 • Przeczytasz w około 3 min •

Koniec epidemii - konsekwencje dla przedsiębiorstw i ich pracowników.

RCPonline - efekt wizualny

1 lipca jest datą, która z pewnością zostanie zapamiętana przez wiele przedsiębiorstw i pracowników. Po blisko trzech latach zmagań z epidemią, nadchodzi koniec oficjalnej epidemii, co oznacza powrót do względnej normalności i zmiany w funkcjonowaniu firm. Choć dla niektórych może być to tylko symboliczny moment, to jednak niesie za sobą szereg konsekwencji i wyzwań dla przedsiębiorców.

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego wiele terminów i procedur zostało zawieszonych lub przedłużonych. Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania okresowe czy orzeczenia o niepełnosprawności, których termin upływał w trakcie pandemii, zachowywały ważność przez cały ten okres i pewien czas po jej zakończeniu. Teraz, po zakończeniu epidemii, przedsiębiorstwa staną przed koniecznością realizacji tych zaległych zadań.

Co się zmienia?

Wykonywanie zaległych badań medycyny pracy:

Pracodawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia wszystkich zaległych badań okresowych oraz badań wstępnych medycyny pracy. Wiele firm zawiesiło te badania w czasie pandemii, co oznacza, że teraz będą musiały je przeprowadzić. W praktyce może to oznaczać duże kolejki w placówkach medycyny pracy oraz konieczność zorganizowania badań dla większości pracowników w krótkim czasie.

Realizacja zaległych szkoleń z zakresu BHP:

Podobnie jak badania medycyny pracy, terminy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy były zawieszone w czasie pandemii. Teraz pracodawcy będą musieli zapewnić pracownikom możliwość odbycia tych szkoleń w ciągu 60 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. To może być wyzwanie z uwagi na sezon urlopowy i ograniczoną dostępność specjalistów ds. BHP.

Powrót "fikcji doręczenia":

Oczekiwana zmiana, która ucieszy pracodawców, dotyczy możliwości uznania za doręczone pism nieodebrane przez pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Od 1 lipca, po upływie 14 dni, umowy z pracownikami, którzy nie odebrali pism przez ostatnie 3 lata, zostaną rozwiązane. To pozwoli pracodawcom na skuteczne zwolnienie pracowników, którzy porzucili pracę.

Utrata niektórych uprawnień pracodawców:

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza również utratę pewnych uprawnień przez pracodawców. Przykładem jest utrata możliwości udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach bez zgody pracownika. Ponadto, ograniczenia dotyczące wysokości odszkodowań i odpraw na wypadek ustania stosunku pracy zostaną zniesione.

Zmiana odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):

Pracodawcy, którzy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego doświadczyli spadku obrotów gospodarczych lub wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, będą mieli możliwość zmiany odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zmiana ta ma na celu dostosowanie się do zmieniających się warunków gospodarczych i zapewnienie odpowiedniego wsparcia pracownikom.

Powrót do pełnego wymiaru czasu pracy:

Wraz z końcem epidemii pracodawcy mogą powrócić do pełnego wymiaru czasu pracy, bez konieczności stosowania skróconego czasu pracy czy pracy zdalnej. Oznacza to, że pracownicy będą musieli wrócić do tradycyjnych godzin pracy i pełnego obecności w miejscu pracy.

Wzrost mobilności pracowników:

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego może skutkować wzrostem mobilności pracowników. Ograniczenia związane z podróżami i przemieszczaniem się będą łagodzone, co umożliwi pracownikom łatwiejsze wyjazdy służbowe czy udział w szkoleniach i konferencjach.

Zmiana priorytetów i strategii przedsiębiorstw:

Koniec epidemii może skutkować zmianą priorytetów i strategii działania wielu przedsiębiorstw. Firmy będą musiały przystosować się do nowych warunków rynkowych i odbudować swoje pozycje na rynku. Mogą pojawić się nowe inwestycje, restrukturyzacje organizacyjne czy zmiany w modelach biznesowych.

Koniec epidemii to moment oczekiwany przez wiele firm i pracowników. Powrót do normalności niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i szanse dla przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych przepisów dotyczących badań okresowych, szkoleń BHP oraz uregulować kwestie związane z pismami nieodebranymi i zakończeniem umów pracowniczych. Będzie to wymagać wysiłku organizacyjnego, ale jednocześnie daje możliwość uporządkowania i odbudowy działań biznesowych. Koniec epidemii otwiera również drogę do wzrostu mobilności pracowników i zmiany priorytetów przedsiębiorstw. Należy pamiętać, że każda firma powinna śledzić obowiązujące przepisy i uzyskać fachową pomoc, aby odpowiednio przygotować się do nowej rzeczywistości po epidemii.