Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 07 wrzesień 2021 • Przeczytasz w około 4 min •

Jakie przerwy przysługują pracownikowi?

RCPonline - efekt wizualny

Przerwa w pracy jest podstawowym uprawnieniem pracowniczym, który przysługuje pracownikowi w związku z wykonywaną pracą. Pracodawca jest zobowiązany do umożliwienia pracownikowi na korzystanie z niektórych rodzajów przerw. Kodeks pracy bowiem mówi o takich przerwach jak przerwa na posiłek, przerwa na odpoczynek a także przerwa na karmienie dziecka. Przepisy regulują niektóre kwestie dotyczące przerw, jednak istnieją również sytuacje w których pracodawca może sam decydować o udzieleniu czasu przerwy. Jakie przerwy w czasie pracy przysługują pracownikowi?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby udzielić pracownikowi czasu na przerwę od wykonywanej pracy. Przerwy najczęściej są udzielane ze względu na czas pracy pracownika,

rodzaj wykonywanej przez niego pracy oraz ze względu na uprawnienia niektórych pracowników.

15 minutowa płatna przerwa w pracy

15 minutowe przerwy przysługują pracownikowi w przypadku w którym pracownik pracuje w ciągu doby co najmniej 6 godzin. Przerwa ta jest wliczana w czas pracy pracownika.

Nasuwa to zatem prosty wniosek. Nie ma znaczenia w jakim wymiarze czasu pracy pracownik jest zatrudniony. Może być to pracownik pełnoetatowy lub zatrudniony na ¾ etatu. Niezależnie od wymiaru, w przypadku pracy przekraczającej 6 godzin, przerwa jest obligatoryjna.

Dla przykładu:

Grafik Pana Jana, który zatrudniony jest w przedsiębiorstwie XYZ na ¾ etatu, wygląda następująco:

Poniedziałek 5 godzin pracy,

Wtorek 5 godzin pracy,

Środa 5 godzin pracy,

Czwartek 8 godzin pracy,

Piątek 7 godzin pracy,

Przerwy od pracy będą przysługiwać Panu Janowi w czwartek oraz piątek, ponieważ w te dni jego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin. W trzy pozostałe dni tygodnia nie wykonuje on pracy co najmniej 6 godzin w ciągu doby, zatem płatna przerwa od pracy mu nie przysługuje.

Przerwa na posiłek

Pracodawca może wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie jedną przerwę w pracy, która nie jest dłuższa niż 60 minut. Taka przerwa może być wykorzystana na wiele sposobów, między innymi na spożycie posiłku czy nawet załatwienie spraw osobistych. Przerwa na posiłek lub załatwienie spraw osobistych nie jest obowiązkowa. Oznacza to, że pracodawca nie musi jej wprowadzać. Ważne jest jednak, że taka przerwa nie możne przekroczyć 60 minut w ciągu dnia. Warto wspomnieć, że nie ma przeszkód, aby pracownik przewidział tylko 15 minut na spożycie posiłku. Istotne jest także, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za taką przerwę. To oznacza, że nie jest ona wliczana do czasu pracy pracownika.

Dodatkowa przerwa w pracy uciążliwej

Pracownicy wykonujący pracę w warunkach uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia mają prawo do dodatkowych przerw. Dodatkowe przerwy w pracy uciążliwej są wliczane do czasu pracy. Przepisy jednak nie regulują jakie prace należy uznać za pracę w uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia pracownika warunkach. Przeważnie takie decyzje są podejmowane po zasięgnięciu opinii lekarza, który odpowiada za opiekę nad pracownikami. Kadra zarządzająca wraz z pracownikami ustala czas takiej przerwy. Przerwa ta jest w pełni płatna.

Przerwa na karmienie

Ciekawym tematem są przerwy na karmienie dla pracownic, które są matkami karmiącymi.

Rzadko się o tym mówi, jednak Kodeks Pracy przewiduje takie sytuacje i wychodzi naprzeciw matką chcącym wrócić do zawodu. Za takie przerwy przysługuje wynagrodzenie. Pracownica karmiąca jedno dziecko ma możliwość skorzystania z 2 półgodzinnych przerw. W przypadku pracownic, które karmią więcej niż jedno dziecko, należą im się dwie przerwy po 45 minut. Istnieje możliwość łączenia takich przerw na wniosek pracownicy. Pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie przysługują przerwy na karmienie.

Jak zapanować nad przerwami?

Kiedy już wiemy jakie przerwy przysługują pracownikowi, warto zaznaczyć, że podczas nich pracownicy często tracą poczucie czasu. Takie sytuacje powodują straty dla pracodawców, ponieważ pracownicy w tym czasie nie wykonują swojej pracy. Przełożony jednak nie zawsze jest w stanie dopilnować wszystkich pracowników, ponieważ ma także swoje zadania do wykonania.

Na przeciw potrzebą pracodawców oraz managerów wychodzi System Rejestracji Czasu pracy Online, w skrócie RCPonline.

RCPonline to intuicyjne rozwiązanie na problem przedłużających się przerw.

System jest dostępny dla pracowników i pracodawców 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp do panelu jest zawsze na wyciągnięcie ręki! Zaloguj się do panelu z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona. Możesz być na bieżąco z tym co robią Twoi pracownicy. Masz dostęp do aktualnego statusu obecności dzięki któremu zobaczysz kto jest na przerwie, w biurze lub na zwolnieniu. Skorzystaj już dziś i dowiedz się jak łatwe może być kontrolowanie pracowników!