Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 20 luty 2023 • Przeczytasz w około 3 min •

Elastyczny czas pracy

RCPonline - efekt wizualny

Elastyczny czas pracy został wprowadzony ustawą z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Jakie korzyści przyniosła ta zmiana? Czy elastyczny czas pracy jest dobrym rozwiązaniem? Zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami czas pracy nie mógł przekraczać: 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo, w zazwyczaj 5-dniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Po wprowadzeniu ustawy w przedsiębiorstwach można wprowadzić elastyczny czas pracy, czyli na przykład każdego dnia rozpoczynać pracę o różnych godzinach, ewentualnie ustalić, że pracę można rozpoczynać w wyznaczonym przedziale czasowym, na przykład między godziną 9.00 a 11.00. Po wejściu w życie ustawy w każdym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do maksymalnie 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony mienia i bezpieczeństwa. 

Elastyczny czas pracy a odpoczynek

Przy zastosowaniu ruchomego czasu pracy w firmie nie można naruszać prawa pracownika do odpoczynku. Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudniony ma prawo skorzystać z co najmniej 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku w całym tygodniu, pamiętając przy tym o 11 godzinach nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pod szczególną ochroną nadal pozostaną m.in. kobiety w ciąży czy pracownicy młodociani.

Zalety elastycznego czasu pracy

Przede wszystkim ma to pozytywny wpływ na komfort psychiczny pracownika.

Jest wiele zalet takiego rozwiązania, jedną z nich jest zwiększenie efektywności pracowników, ponieważ każdy może pracować w tych godzinach, w których jego wydajność jest największa. Przede wszystkim jednak jest to metoda, która pozwala na zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Również kwestie wcześniejszych wyjść lub wyjść w czasie pracy są automatycznie rozwiązywane. Pracownik który musi załatwić sprawy urzędowe lub iść do lekarza nie musi martwić się każdorazowym proszeniem przełożonego o zgodę. Pracodawca, który wprowadza elastyczny czas pracy, pokazuje, że jest otwarty na potrzeby pracowników i nowoczesny. To także element przyciągający do firmy młodych ludzi, którzy cenią sobie swobodę. Zastosowanie takiej metody jest też bardzo pomocne dla osób, które posiadają małe dzieci ponieważ to właśnie im często wypadają nagłe wypadki losowe. 

Wady elastycznego czasu pracy

Elastyczny czas pracy może, zwłaszcza w początkowym etapie wdrożenia, sprawiać problemy. Oczywiście nie każda firma pozwolić może sobie na elastyczny czas pracy. Niestety między innymi w przypadku pracy na produkcji taki system się nie sprawdzi. Ciężko zaplanować jest spotkania, przydział zadań, oraz inne tego typu rzeczy w momencie kiedy nie wiemy w jakich godzinach dokładnie pracownicy zjawią się na stanowisku. To rozwiązanie może wprowadzić trudności z ewidencjonowaniem czasu pracy. Potrzebna jest zmiana w regulaminie pracy oraz implementacja nowych procedur. Dzięki elektronicznej rejestracji czasu pracy w łatwy i wygodny sposób zobaczymy w jakich dokładnie godzinach pracownicy pojawili się na stanowisku oraz przypisać możemy im odpowiedni harmonogram pracy. W naszym systemie z łatwością rozliczyć możemy pracowników którzy pracują elastycznie. Elastyczny czas pracy wymaga od pracowników doskonałej organizacji czasu oraz planowania zadań. Kontrolowanie pracowników jest w ten sytuacji utrudnione. 

Elastyczny czas pracy na wniosek pracownika

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika w formie indywidualnych ustaleń. Swoją prośbę powinien jednak odpowiednio uargumentować. Pracodawca musi przy tym pamiętać, iż w takiej sytuacji obowiązuje go konieczność stworzenia indywidualnego grafiku pracy dla pracownika.

Elastyczny czas pracy: przepisy

Aby wprowadzić elastyczny czas pracy trzeba jednak spełnić następujące warunki:

  • zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową,
  • zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób przyjęty w zakładzie pracy,
  • wprowadzenie zapisu o stosowaniu rocznego okresu rozliczeniowego do układu zbiorowego pracy.

Podsumowanie

Zdaniem przedsiębiorców, pracownicy, którzy zyskali możliwość dopasowania godzin pracy do swojego rozkładu dnia, nie tylko zwiększyli swoją wydajność w pracy, ale i poziom satysfakcji osiąganej w pracy. Elastyczny czas pracy jest dużym plusem w przypadku życiowych sytuacji, np. gdy trzeba pilnie załatwić jakąś sprawę w urzędzie albo iść z dzieckiem do lekarza.