Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 01 czerwiec 2021 • Przeczytasz w około 3 min •

Wyjścia prywatne w godzinach pracy

RCPonline - efekt wizualny

Odbiory paczek, odwiezienie dziecka do szkoły, pilna sprawa w urzędzie. To czynności które z pewnością zdarzają się każdemu z nas. Nie trwają one jednak tak długo by wykorzystywać cały dzień urlopu wypoczynkowego lub urlopu na żądanie. Dlatego na tę okoliczność powstała możliwość wnioskowania o wyjście prywatne w godzinach pracy. Wyjścia prywatne w godzinach pracy to częsty sposób na rozwiązywanie takich sytuacji. W jaki sposób zachować się, kiedy chcemy skorzystać z tej możliwości?

Wyjścia prywatne a prawo pracy

Należy pamiętać, że opuszczenie stanowiska pracy bez uprzedniego zezwolenia przełożonego, jest dużym naruszeniem zasad pracy. Jednak nie oznacza to, że nie można w czasie pracy wyjść prywatnie. Istnieje kilka wyjątkowych okoliczności w których pracodawca jest zobligowany udzielenia pracownikowi czasu wolnego na załatwienie osobistych spraw. Taką okolicznością może być stawienie się w sądzie lub prokuraturze. Jednak zdarza się, że powód potrzeby wyjścia prywatnego w czasie pracy jest inny. W celu dopełnienia wszelkich formalności oraz uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z opuszczenia stanowiska pracy wystarczy postąpić zgodnie z założeniami kodeksu pracy.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, w związku z obowiązującymi przepisami, są zobligowani do prowadzenia listy obecności pracowników oraz ewidencjonowania czasu pracy pracowników. Dzięki tym narzędziom przedsiębiorcy obliczają wynagrodzenia, urlopy oraz nadgodziny. Zatem zadaniem pracownika jest złożenie wniosku, który zostanie uwzględniony w ewidencji czasu pracy oraz na liście obecności.

Wyjścia prywatne a czas pracy

Zgodnie z kodeksem pracy wyjścia prywatne nie są zaliczane do czasu pracy.

W dniu, w którym została udzielona nam zgoda na wyście prywatne wyjdziemy wcześniej, niż wskazuje harmonogram. Co ciekawe, wyjście prywatne może trwać nawet cały dzień pracy o ile pracodawca wyrazi na to zgodę.

Odpracowanie wyjść prywatnych

Pracownik ma możliwość umówienia się z pracodawcą, że odpracuje nieobecność w pracy w późniejszym czasie. Najczęściej odpracowanie następuje do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, pracodawca może od nas wymagać zobowiązania się do odrobienia tych godzin w następnym okresie rozliczeniowym.

Podczas ustalania terminu w którym pracownik odpracuje wyjście prywatne, należy pamiętać o prawach pracownika wynikających z z kodeksu pracy. Kodeks mówi, że pracownikowi przysługuje odpoczynek dobowy, czyli zgodnie z art. 132 §1 kodeksu pracy, 11 godzin, w czasie których pracownik powstrzymuje się od wykonywania pracy.

W przypadku w którym po wyjściu prywatnym pracownik wróci do pracy i zostanie w niej dłużej, aby odpracować wyjście prywatne, czas ten nie będzie traktowany jako godziny nadliczbowe, ponieważ nie zostanie przekroczony dobowy rozkład czasu pracy.

Reasumując, pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku odpracowania przez pracownika wyjścia prywatnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umówimy się na odpracowanie czasu pracy w nocy, w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych

Jak już wcześniej zostało wspomniane pracodawca ma obowiązek dokumentowania czasu pracy pracowników. Oznacza to, że w każdym przedsiębiorstwie powinna funkcjonować ewidencja wyjść prywatnych i służbowych. W przypadku firm, które korzystają z elektronicznej listy obecności jest znacznie łatwiejsze. Korzystając z rozwiązania RCPonline pracownicy w systemie mogą składać wniosek o wyjście prywatne. Następnie otrzymać jego akceptację a wychodząc zaznaczyć, że właśnie z takiego wyjścia korzystają. Na elektronicznej liście obecności RCPonline przejrzyście widać datę i godzinę opuszczenia firmy i powrotu do niej.

Co więcej można także dodać informację w komentarzu jaki jest cel tego wyjścia!

Ścieżka wnioskowania z RCPonline o czas wolny z tytułu prywatnego wyjścia podczas czasu pracy jest krótsza niż w tradycyjnej formie. RCPonline to świetne rozwiązanie na takie i wiele innych niestandardowych sytuacji.

Sprawdź sam i przekonaj się jak proste może być zarządzanie czasem pracy pracowników oraz jego rozliczanie.