Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 01 sierpień 2022 • Przeczytasz w około 3 min •

Długość przerwy w pracy

RCPonline - efekt wizualny

Zgodnie z art. 134 każdemu pracownikowi w Polsce przysługuje przerwa, jeśli spędza w pracy powyżej 6 godzin w ciągu dnia. Występuje wiele grup zawodowych, którym przysługują dodatkowe przerwy. W poniższym tekście przedstawimy wszystkie najistotniejsze aspekty dotyczące przerw. 

Przerwa w pracy — ile wynosi według Kodeksu pracy?

  • Kodeks pracy gwarantuje 15 minut przerwy dla każdego, kto pracuje powyżej 6 godzin dziennie.
  • Dodatkowe 15 minut należy się osobom niepełnosprawnym oraz osobom młodocianym pracującym powyżej 4,5 godziny dziennie.
  • Przy pracy na komputerze przysługuje dodatkowe 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy.
  • Kobiety karmiące uzyskują dodatkowe przerwy w wymiarze 30 do 90 minut w zależności od liczby karmionych dzieci i przepracowanych godzin.
  • Kodeks pracy przewiduje maksymalnie 60 minut bezpłatnej przerwy w trakcie pracy.

Prawo w większości przypadków nie przewiduje innych przerw wliczanych do czasu pracy. Teoretycznie pracodawca może przydzielić Ci więcej niż 15 minut przerwy, ale w praktyce niewiele firm się na to decyduje. 

Przerwa w pracy na karmienie piersią, dla osób niepełnosprawnych i młodocianych

Pracownicy młodociani — czyli tacy, którzy mają od 15 do 18 lat — mogą liczyć na dodatkowe 30 minut przerwy w ciągu dnia, jeśli ich wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny. Mówi o tym art. 202 Kodeksu pracy. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6, a powyżej 16 lat — 8 godzin na dobę.

Pracownicy z niepełnosprawnością - kodeks pracy przewiduje także dodatkową przerwę w pracy dla niepełnosprawnych, o której mówi ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w art. 17. Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowy czas wolny w wysokości 15 minut dziennie. Ich łączna płatna przerwa w pracy może wynieść zatem 30 minut.

Kobiety karmiące piersią - Według przepisów dodatkowa przerwa w pracy na karmienie piersią również wlicza się do czasu pracy. Przepisy zezwalają na:

  • Jedną przerwę 30-minutową, jeśli matka karmiąca pracuje od 4 do 6 godzin dziennie.
  • Dwie przerwy po 30 minut, jeśli matka karmiąca pracuje co najmniej 6 godzin w ciągu doby.
  • Dwie przerwy po 45 minut, jeśli matka karmi więcej niż jedno dziecko.

Jeżeli pracownicy przysługuje więcej niż jedna przerwa w pracy na karmienie piersią, można je łączyć w jedną dłuższą przerwę — godzinną lub półtoragodzinną. Reguluje to Kodeks pracy w art. 187.

Dodatkowa przerwa na karmienie w pracy nie przysługuje matce, która pracuje mniej niż 4 godziny w ciągu doby.

Przerwa "na papierosa"

Kodeks pracy nie uwzględnia dodatkowej przerwy na papierosa. Jednak coraz częściej pracodawcy pozwalają na takie wyjścia. 

Przerwa w pracy 12-godzinnej

Przerwa w pracy 12-godzinnej jest taka sama jak w innych przypadkach. Przerwa 15-minutowa przysługuje każdemu, kto pracuje w ciągu dnia powyżej 6 godzin. Oznacza to, że przerwa w pracy 12-godzinnej, 10-godzinnej czy pracy stojącej również wynosi 15 minut. Pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, w ogóle nie będą mogli z takiej przerwy skorzystać. 

Dodatkowa przerwa w pracy

Zaznaczyć należy, iż nie ma katalogu prac, czy też przykładowych sytuacji, kiedy taka dodatkowa przerwa może, czy też musi zostać wprowadzona. Podobnie jak w przypadku ustawowych 15 minut wolnego, pracodawca ma prawo sam określić, po ilu godzinach rozpocznie się dodatkowa przerwa w pracy. A jeśli zechce, może ją również połączyć z przerwą śniadaniową. Trzeba natomiast pamiętać, że dodatkowa przerwa w pracy nie jest wliczana do przepracowanych godzin.

Podsumowanie 

Prawo do przerwy pracowniczej wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy, które nie mogą być zmieniane na niekorzyść zatrudnionego. Przerwy są bardzo istotne ponieważ między innymi powodują większą wydajność w pracy. W RCPonline w łatwy sposób rozlicza się pracowników z przerwy oraz kontroluje ich czas pracy.