Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 27 czerwiec 2022 • Przeczytasz w około 2 min •

Jak zatrudnić nowego pracownika?

RCPonline - efekt wizualny

Jak z sukcesem wdrożyć nowego pracownika? Przede wszystkim spraw, by został miło przywitany przez zespół i dobrze poinformowany o swoich obowiązkach. Poczuje wówczas, że wybór tego stanowiska to była dobra decyzja. Należy zadbać o właściwe przygotowanie stanowiska pracy oraz skompletować wszystkie potrzebne dokumenty. 

Dokumenty jakie należy przygotować do zatrudnienia pracownika

Wdrożeniowa dokumentacja powinna zawierać:

 1. skierowanie na badania lekarskie,
 2. organizację szkolenia bhp,
 3. zgłoszenie pracownika do ZUS,
 4. przygotowanie kwestionariuszy,
 5. przygotowanie regulaminu pracy do zapoznania się dla pracownika,
 6. wewnętrzne regulaminy i instrukcje,
 7. opisy procedur i zalecenia.

Najważniejsze korzyści z zaplanowanego wdrożenia:

 1. Pozwala szybciej nowej osobie wdrożyć się w wykonywanie obowiązków i zwiększa jej efektywność.
 2. Ułatwia pierwszy okres nowej pracy, gdy wszystkiego trzeba się nauczyć. 
 3. Zmniejsza prawdopodobieństwa szybkiego odejścia.
 4. Jest to w dużym stopniu uniknięcie korygowania pracy w przyszłości.
 5. Zapewnia lepsze samopoczucie nowej osoby i osób z zespołu, dobra atmosfera w miejscu pracy.
 6. Daje większe poczucie bezpieczeństwa oraz pewności w tym co się robi.
 7. Zapewnia płynność w realizacji zadań i większą spójność w zespole.
 8. Ułatwia wejście w kulturę organizacyjną.
 9. Zwiększa zaangażowanie w pracę. 

Szkolenie BHP 

Obowiązkiem pracodawcy jest posłanie pracownika na szkolenie BHP. Nie wolno dopuścić do pracy osoby która nie posiada wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejętności. Nie wolno także dopuścić do pracy pracownika który nie zna zasad bhp oraz znajomości przepisów.  Szkolenie to powinno trwać minimum 8 godzin. Występują dwa rodzaje szkoleń:

 • Instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
 • Instruktaż stanowiskowy - przed dopuszczeniem do wykonania pracy na powierzonym stanowisku.

Rodzaje umowy

Współpracę pracodawca może rozpocząć z nowym pracownikiem za pomocą umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie. Każda umowa musi przy tym zawierać takie elementy, jak: określenie stron umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki pracy i wynagrodzenie. W umowie należy wspomnieć o rodzaju pracy, miejscu jej wykonywania, wynagrodzeniu za pracę, wymiarze czasu pracy oraz terminie jej rozpoczęcia. 

Podsumowanie

Warto sporządzić plan pierwszych tygodni pracy nowego członka który ma dołączyć do zespołu. Pozwoli to zredukować jego stres w nowym miejscu pracy. Należy ustalić, co będzie robić i kogo pozna oraz kto ma zajmować się wdrażaniem tej osoby, upewniając się, że plan działania uwzględnia wszystkie najważniejsze szkolenia, zadania oraz spotkania.