Sandra Nowak Sandra Nowak • 24 październik 2023 • Przeczytasz w około 7 min •

Kalendarz Świąt i Dni Wolnych 2024 w Polsce: Poznaj Podstawowe Przepisy dotyczące Praw i Obowiązków Pracowników i Pracodawców.

RCPonline - efekt wizualny

Poniżej znajduje się kalendarz świąt na rok 2024, który pomoże Wam zorganizować czas i uniknąć nieporozumień związanych z datami. Sprawdźcie, kiedy można spodziewać się dni wolnych od pracy, a także, kiedy przypada Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne ważne święta.

Kalendarz Świąt 2024


1 stycznia (poniedziałek) Nowy Rok

6 stycznia (sobota) Trzech Króli

31 marca (niedziela) Wielkanoc

1 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (środa) Święto Pracy

3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja

19 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

30 maja (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia (czwartek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych

11 listopada (poniedziałek) Święto Niepodległości

25 grudnia (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień)


Dni wolne od pracy w Polsce to okazja do zasłużonego odpoczynku, ale także temat, który budzi wiele pytań zarówno u pracowników, jak i pracodawców. Jakie są prawa i obowiązki obu stron według Kodeksu pracy? Jakie rekompensaty przysługują pracownikom pracującym w te dni, a jakie obciążenia i koszty ponoszą pracodawcy?

W tym wpisie na postaram się rozwiać podstawowe wątpliwości związane z polskimi dniami wolnymi od pracy, skupiając się na aspektach regulowanych przez Kodeks pracy. Bez względu na to, czy jesteś pracownikiem, który pragnie zrozumieć swoje prawa, czy szefem, który chce przestrzegać przepisów i zarządzać zespołem w sposób odpowiedzialny, znajdziesz tu kilak praktycznych informacji dotyczących pracy w dniach wolnych, rekompensat oraz ograniczeń.

 

Jakie zasady obowiązują w Polsce w kontekście dni wolnych od pracy?

Określone zasady związane z dniami wolnymi od pracy to nie tylko kwestia prawa pracy, ale także odzwierciedlenie bogatej tradycji i kultury kraju. Dni wolne od pracy stanowią okazję do świętowania ważnych wydarzeń historycznych i religijnych oraz spędzania czasu z rodziną. Jednak równocześnie wprowadzają one pewne ograniczenia i obowiązki, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 

PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA

Art. 151¹¹ Kodeksu pracy reguluje kwestie związane z dniem wolnym za pracę w niedziele i święta. To ważne przepisy, które określają prawa pracowników oraz obowiązki pracodawców w kontekście pracy w tych szczególnych dniach. Poniżej przedstawiam omówienie tego artykułu.

Dzień wolny za pracę w niedziele i święta

W § 1 art. 151¹¹ Kodeksu pracy określone są zasady dotyczące udzielania pracownikowi dni wolnych od pracy w zamian za pracę w niedzielę i święta. Artykuł ten odnosi się do przypadków, o których mowa w art. 151¹⁰, pkt 1-9 i 11 oraz w przepisach innych ustaw, o których mowa w art. 151⁹b.

W zamian za pracę w niedzielę: Jeśli pracownik pracuje w niedzielę, pracodawca jest zobowiązany zapewnić mu inny dzień wolny od pracy. Ten dzień wolny musi przypadać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracy w niedzielę.

W zamian za pracę w święto: W przypadku pracy w święto, dzień wolny od pracy musi być udzielony w ciągu okresu rozliczeniowego. Rozliczeniowy to okres czasu, który może być ustalony na podstawie umowy zbiorowej lub innych przepisów.

Niewykorzystanie dnia wolnego za pracę w niedzielę.

Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli w określonym terminie nie jest możliwe udzielenie tego dnia wolnego, pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia. Wysokość tego dodatku jest określona w art. 151¹, § 1, pkt 1 i przysługuje za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Niewykorzystanie dnia wolnego za pracę w święto

Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto. Wysokość tego dodatku jest również określona w art. 151¹, § 1, pkt 1.

Praca w święto przypadające w niedzielę: W § 4 art. 151¹¹ Kodeksu pracy stanowiono, że do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy i pracodawcy muszą przestrzegać regulacji dotyczących pracy w niedzielę również w przypadku, gdy święto przypada w ten dzień.


DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ

W zbliżającym się miesiącu, Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę, więc mamy okazję wykorzystać przysługujący nam prawnie dodatkowy dzień wolny.

Art. 130 Kodeksu pracy odnosi się do zasad ustalania wymiaru czasu pracy oraz wpływu świąt na wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Przepisy te mają istotne znaczenie dla pracowników i pracodawców, zwłaszcza w kontekście dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę. Oto omówienie tego artykułu:

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W § 2 art. 130 Kodeksu pracy określone są zasady obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym w związku z wystąpieniem święta w dniu innym niż niedziela.

Obniżenie wymiaru czasu pracy: Jeśli w okresie rozliczeniowym występuje święto, które przypada w dniu innym niż niedziela, wymiar czasu pracy pracownika zostaje obniżony o 8 godzin. Oznacza to, że pracownik nie musi pracować przez 8 godzin w dniu tego święta. Ten przepis ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy święto przypada na sobotę, w takim przypadku pracownik ma prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin, co oznacza skrócenie jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Wpływ nieobecności na wymiar czasu pracy: Dodatkowo, § 3 art. 130 Kodeksu pracy odnosi się do wpływu usprawiedliwionych nieobecności w pracy na wymiar czasu pracy pracownika. W przypadku, gdy pracownik ma usprawiedliwioną nieobecność w pracy i musi przepracować godziny, które przypadałyby w tym czasie według rozkładu czasu pracy, to jego wymiar czasu pracy jest obniżany o te godziny.

Udzielanie Dnia Wolnego za Święto: Jeśli święto w sobotę wpływa na wymiar czasu pracy pracownika, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w zamian. Ten dzień wolny musi zostać udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, takich jak roczne, dzień wolny za święto może zostać udzielony w określonym terminie, który pracodawca ustala w porozumieniu z pracownikiem.


DZIEŃ WOLNY ZA PRACĘ W DNIU WOLNYM OD PRACY

W § 1 art. 151³ Kodeksu pracy określone są sytuacje, w których pracownik wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy, który wynika z ustalonego rozkładu czasu pracy w tygodniu pięciodniowym. W takim przypadku pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy, który zostaje udzielony mu w zamian do końca okresu rozliczeniowego.

Rekompensata za pracę w dniu wolnym: Pracownik, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 (co odnosi się do sytuacji, w których pracodawca nakazuje pracę w dniu wolnym), wykonuje pracę w dniu, który normalnie byłby dniem wolnym od pracy, ma prawo do otrzymania rekompensaty w postaci innego dnia wolnego od pracy.

Ustalenie terminu dnia wolnego: Termin udzielenia innego dnia wolnego od pracy jest uzgadniany między pracodawcą a pracownikiem i musi przypadać do końca okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy to określony czas, który może być ustalony na podstawie umowy zbiorowej lub innych przepisów.

Przepisy te mają na celu zagwarantowanie pracownikom rekompensaty za pracę w dniu wolnym od pracy, która jest związana z wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak nakaz pracy przez pracodawcę w dniu, który normalnie byłby wolnym od pracy. Oferują one elastyczność w kwestii udzielania dodatkowych dni wolnych w zamian za pracę w takie dni.

 

INNE REGULACJE:

W Polsce poza wymienionymi dotychczas, obowiązują inne określone zasady dotyczące dni wolnych od pracy, regulowane przez Kodeks pracy oraz inne ustawy. Oto najważniejsze zasady:

Święta narodowe i religijne: W Polsce obowiązuje lista ustawowo wolnych od pracy dni, w tym świąt narodowych i religijnych. Są to dni, kiedy pracownicy mają prawo do wolnego od pracy.

Obowiązek udzielania dni wolnych: Pracodawcy mają obowiązek udzielania pracownikom dni wolnych od pracy w dniach ustawowo wolnych oraz w innych przypadkach, o których mówi Kodeks pracy.

Wymiar czasu pracy: W Polsce dominuje pięciodniowy tydzień pracy, gdzie pracownik pracuje przez pięć dni w tygodniu i ma dwa dni wolne od pracy. Jednak sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Pracodawcy mogą wprowadzić odmienny rozkład czasu pracy na podstawie umowy zbiorowej lub innych przepisów.

Zwolnienia lekarskie a dni wolne: Jeśli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym za święto wypadające w sobotę, pracodawca nie jest zobowiązany udzielić dodatkowego dnia wolnego, gdyż pracownik nie pracuje w tym dniu.

Przywracanie równowagi czasu pracy: Zasady dotyczące dni wolnych od pracy i czasu pracy mają na celu utrzymanie równowagi między pracownikami a pracodawcami, zapewniając pracownikom godziwy odpoczynek i rekompensaty za pracę w dniach nietypowych.