Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 06 maj 2021 • Przeczytasz w około 3 min •

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

RCPonline - efekt wizualny

Dni wolne stanowią nieodłączny element pracy w przedsiębiorstwie. Święta co do zasady są dniami wolnymi od pracy, należy jednak pamiętać, że pracodawca jest obowiązany oddać pracownikom dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę. Jeżeli święto wypada w niedzielę to na pracodawcę nie są nakładane żadne dodatkowe obowiązki.

Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Na podstawie wyżej wskazanego artykułu pracownicy mają prawo do odbioru dnia wolnego w zamian za święto, które wypada w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy.

Prostymi słowy mówiąc każde święto, które wypada w innym dniu niż niedziela w okresie rozliczeniowym obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Co jednocześnie oznacza, że pracodawca do końca danego okresu rozliczeniowego powinien pracownikom pracującym od poniedziałku do piątku wyznaczyć dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Co jeżeli podczas święta wypadającego w sobotę przebywam na zwolnieniu lekarskim, czy dzień wolny przepada?

art. 130. § 3. Kodeksu Pracy mówi, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1 ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. W związku z powyższym osoby, które  przebywają w trakcie święta na zwolnieniu lekarskie, także mają prawo do otrzymania dnia wolnego.

Czy pracodawca może mi narzucić termin odbioru dnia wolnego?

Kodeks pracy nie określa terminów w których powinny zostać odebrane dni wolne. Ustalenie ich odbioru zgodnie z art. 150 § 1 Kodeksu pracy powinno nastąpić w rozkładzie czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, wewnętrznym zarządzeniu lub w obwieszczeniu pracodawcy - oznacza to, że termin zostanie ustalony w sposób właściwy do zapisów w procedurach oraz aktach prawnych panujących u danego pracodawcy.

Kodeks pracy jednak nie wyklucza, aby w aktach zamieszczono informację, że każdy pracownik indywidualnie wybiera dzień wolny – choć takie zapisy najczęściej stosowane są w przedsiębiorstwach w których niezbędne jest utrzymanie ciągłości pracy.  Zwykle termin dnia wolnego wyznacza pracodawca, ma on możliwość wyznaczenia jednego dnia wolnego dla całego przedsiębiorstwa lub wyznaczyć dzień wolny dla każdego z pracowników w innym terminie.

Dobra praktyka

Tak wygląda to od strony kodeksu, jednak dobrą praktyką jest ustalenie dnia wolnego z pracownikami, przy większej ilości pracowników to może sprawiać niemałe wyzwanie.

Pomocny w tym przypadku może okazać się system rejestracji czasu pracy online, dzięki któremu pracownicy mogą wnioskować o dzień wolny w zamian za święto. Za sprawą RCPonline pracodawca nie musi się przejmować planowaniem, bo każdy pracownik zasugeruje dogodny dla niego termin. Program do rejestracji czasu pracy online jest nie tylko elektroniczną listą obecności, umożliwia także kontrolę czasu pracy pracownika, planowanie urlopów, planowanie odbioru dni wolnych i wiele, wiele innych.

Nasz system rejestracji czasu pracy jest dostępny przez 14 dni całkiem bezpłatnie, skorzystaj z okresu testowego i przekonaj się jakie to łatwe!