Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 06 lipiec 2021 • Przeczytasz w około 4 min •

Czym jest i komu przysługuje urlop okolicznościowy?

RCPonline - efekt wizualny

Urlop okolicznościowy to wyjątkowy rodzaj urlopu wypoczynkowego, który jest udzielany ze względu na zachodzące okoliczności. Nie wszystkie okoliczności jednak uprawniają do skorzystania tej wyjątkowej możliwości. Komu i na jakich zasadach jest udzielany urlop okolicznościowy? Tę kwestię wyjaśniamy w poniższym artykule.

W jakiej sytuacji przysługuje urlop okolicznościowy?

Chcąc odpowiedzieć na pytanie czym jest i komu przysługuje urlop okolicznościowy należy zapoznać się z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, które mówi, że podwładnemu przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu.

Sama nazwa urlopu okolicznościowego wskazuje, że może być on wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają.

W jakiej sytaucji przysługuje urlop okolicznosciowy i w jakim wymiarze? To pytanie zastanawia nie jednego pracownika.

Wspomniany wyżej przepis inforumuje, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący dwa dni w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się pracownikowi dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

W przypadku takich okoliczności jak ślub dziecka pracownika, zgon i pogrzeb siostry lub brata pracownika, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką, pracodawca jest zobowiazany udzielić jednego dnia wolnego od pracy.

Dodatkowo, warto wspomnieć, że istnieje także mozliwość wykorzystania do dwóch dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem. Dziecko nie może przekroczyć 14. roku życia a pracownik ma obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy.

Kiedy można z niego skorzystać?

Nie jest nigdzie określone, że wykorzystanie urlopu okolicznościowego musi się odbyć się w dniu, w którym to wydarzenie ma miejsce. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z urlopu okolicznościowego w inny dzień. Dzień ten jednak musi być bezpośrednio związany z okolicznością, która uprawnia do tego urlopu.

Pracownik może wykorzystać taki urlop np. na organizację pogrzebu lub strojenie sali ślubnej.

Zdarza się, że uroczystość, która uprawnia do skorzystania z urlopu okolicznościowego z jakiegoś powodu zostaje odwołana. Kiedy pracownik skorzysta z urlopu okolicznosciowego a ślub który uprawniał do skorzystania z niego zostaje odwołany – wtedy nie są spełnione niezbędne warunki do skorzystania z urlopu okolicznosciowego. W takiej sytuacji urlop ten jest traktowany jako urlop wypoczynkowy. Jeżeli jednak pracownik nie ma wystarczająco dni urlopu wypoczynkowego, aby to zrobić – wówczas jego nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, ale niepłatna.

Obowiązki pracownika

Podwładny ma obowiązek poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem o skorzystaniu z urlopu okolicznościowego. Wyjatkiem jest śmierć bliskiego. W takim przypadku pracownik musi powiadomić przełożonego jak najszybciej, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Nie ma jednak jednego sposobu działania w sytuacji, kiedy potrzebujemy skorzystać z urlopu okolicznosciowego. Warto uprzedzić pracodawcę, aby nie dezorganizować pracy w całej firmie.

Pracownik ma obowiązek przedstawić odpowiednią dokumentację, która potwierdzi zasadność wniosku o urlop okolicznościowy. Dokumentację często dostarcza się w późniejszym terminie.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy jest naliczane w ten sam sposób, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. W stawce za dzień bierze się pod uwagę wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie.

Jeżeli zdarzenie uprawniające do przyznania urlopu okolicznościowego wystąpi w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, pracownik wówczas nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia ani nie może wnioskować o przedłużenie urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać o tym, że niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy

Wiemy juz czym jest i komu przysługuje urlop okolicznościowy, pytanie jednak brzmi jak o niego zawnioskować? Wygodnym sposobem na złożenie takiego wniosku jest skorzystanie z nowoczesnego sysytemu RCPonline.

System RCPonline pozwala zrobić to jednym kliknięciem z każdego miesca w którym mamy dostęp do internetu. Zrób to logując się do panelu z domu, pracy a nawet samochodu! Nasza elektroniczna lista obecności pozwala na o wiele wiecej niż standardową rejestrację czasu pracy. Jedna z funkcjonalności systemu pozwala na wnioskowanie i zarządzanie urlopami – także tymi okolicznościowymi. Wystarczy się zalogować do panelu, złożyć wniosek i poczekać na jego akceptację. RCPonline usprawnia obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie – spróbuj już dziś i sam się przekonaj!