Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 06 grudzień 2022 • Przeczytasz w około 3 min •

Czy pracodawca ma prawo odmówienia nam urlopu wypoczynkowego?

RCPonline - efekt wizualny

Jednym   z  wielu  praw   osoby   zatrudnionej   na   podstawie   umowy   o   pracę   jest   możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego.Niestety czasami zdarzają się takie sytuacje, w których pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się więcej. 

Ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest  zależy   od   naszego   stażu   pracy. Stażem pracy nazwać można wszystkie okresy zatrudnienia. W okres ten zalicza się również nauka w szkole średniej ogólnokształcącej, zawodowej, zasadniczej, policealnej oraz wyższej.

Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni urlopowych.

Zatem pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy jego okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat, natomiast gdy okres zatrudnienia jest dłuższy niż 10 lat - to pracownik otrzymuje do dyspozycji 26 dni urlopu wypoczynkowego. 

Dłuższy wymiar urlopu obejmuje wyłącznie indywidualne przypadki takie jak np.  pracownik posiadający orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego

Urlop powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów ustalonych przez pracodawcę tak by nie dochodziło do braku ciągłości w pracy. W przypadku braku takiego planu następuje to na podstawie porozumienia pracownika z pracodawcą. Pracownik powinien złożyć oficjalny wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Zadaniem pracodawcy jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i podjęcie decyzji czy takiego urlopu pracownikowi udzielić. 

Przyczyny odmówienia urlopu przez pracodawcę

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu pracownikowi kiedy uzna, że konieczne jest zachowanie ciągłości pracy. Możliwe jest również przerwanie urlopu z tego samego powodu. Wyjątek stanowi urlop rodzicielski i wychowawczy.  W przypadku przerwania urlopu pracodawca   jest   obowiązany   pokryć   pracownikowi   koszty   związane   bezpośrednio  z odwołaniem go z urlopu.

Inną przyczyną odmowy może być także zbyt późne złożenie wniosku urlopowego.

Urlop wypoczynkowy z RCPonline

Pomocny w przypadku składania wniosku o urlop może okazać się system rejestracji czasu pracy RCPonline.

Za sprawą RCPonline pracodawca nie musi głowić się nad planowaniem, ponieważ każdy z pracowników może złożyć wniosek o dogodny dla niego termin urlopu wypoczynkowego elektronicznie - online. 

Pracodawca w grafiku będzie widział którzy pracownicy są obecni w dniu wybranym przez wnioskującego i na tej podstawie może podjąć szybką decyzję.

Bezpłatne RCP

Program do rejestracji czasu pracy online jest nie tylko elektroniczną listą obecności, umożliwia także kontrolę czasu pracy pracownika, akceptację lub odrzucenie wniosków  urlopowych i kontrolę nad wieloma innymi kwestiami związanymi bezpośrednio z rejestracją czasu pracy.

System   rejestracji   czasu   pracy   jest   dostępny   przez   14   dni   całkowicie   bezpłatnie, zapraszamy do skorzystania z okresu testowego!

Przekonaj się jakie to łatwe!