Obowiązek informacyjny

Obowiązek
informacyjny

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu www są Dariusz Mitka i Paweł Sadzki prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej WEBTRONIC Dariusz Mitka Paweł Sadzki s.c. z siedzibą : ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno, NIP 6972276000 , REGON 301415716, e-mail info@rcponline.pl zwanymi dalej „Administratorem” . Niniejsza Obowiązek informacyjny określa zasady, na których będą przetwarzane wszelkie Państwa dane, które zbieramy lub które Państwo nam przekazujecie. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z naszego Serwisu www.

RODO

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

INFORMACJE, JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ OD PAŃSTWA

Możemy zbierać i przetwarzać: informacje dostarczane lub przekazane przez Państwa wcześniej na nasz Serwis, w tym również za pośrednictwem wszelkich funkcji interaktywnych ( m.in. informacje przekazywane w momencie rejestrowania się w naszym serwisie, subskrypcji naszego serwisu lub zamawiania innych usług). zapis naszej korespondencji oraz wszelkich zawartych w niej informacji. dane przekazane w wypełnianych ankietach lub kwestionariuszach wykorzystywanych przez nas w celach badawczych, przy czym ich wypełnienie nie będzie dla Państwa obowiązkowe. szczegółowe informacje na temat Państwa wizyt w naszym Serwisie www, w tym, między innymi, dane ruchowe, dane lokalizacyjne, logi www oraz inne dane dotyczące komunikacji, o ile są one wymagane w celach Państwa billingu lub w innych celach jak również zasoby, do których mieliście Państwo dostęp.

ADRESY IP

W celach administracji systemem i raportowania zbiorczych informacji dla naszych reklamodawców możemy gromadzić informacje na temat Państwa komputera, w tym również, o ile informacje takie są dostępne, na temat jego adresu IP, systemu operacyjnego oraz typu przeglądarki tj. dane statystyczne na temat działań i wzorców działań użytkowników przeglądających nasze strony, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.

PLIKI COOKIE

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w Polityce w sprawie plików cookie.

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać i przechowywać danych, które gromadzimy od Państwa mogą być przesyłane i przechowywane do lokalizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli nadaliśmy Państwu hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszego Serwisu www (lub jeżeli wybraliście je Państwo samodzielnie), to ponosicie Państwo odpowiedzialność za zapewnienie poufności tego hasła. Prosimy Państwa o nieprzekazywanie tego hasła żadnym innym osobom. Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tego serwisu www jest zabezpieczane za pomocą współczesnych, typowych środków technicznych. Gwarantujemy przy tym, iż ze swojej strony uczynimy wszystko, aby należycie chronić Państwa dane osobowe.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Przechowywane przez nas informacje na Państwa temat możemy wykorzystywać w następujących celach: zapewnienia prezentowania treści naszego Serwisu www w najoptymalniejszy dla Państwa i dla Państwa komputera sposób. kontaktu z Państwem w sprawach eksploatacyjnych i technicznych dotyczących korzystania przez Państwa z naszego Serwisu www. udostępnienia Państwu informacje, produkty lub usługi, które zamawiacie Państwo od nas lub które naszym zdaniem mogłyby być dla Państwa interesujące, o ile zgodziliście się Państwo na kontakt w takich sprawach. realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Państwem a nami. umożliwieniu Państwu korzystanie z funkcji interaktywnych naszego serwisu, gdy będziecie Państwo chcieli z nich skorzystać. informowania Państwa o zmianach w naszym serwisie i w naszych usługach.

UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim w przypadkach: powierzenia osobom trzecim tworzenie i rozbudowę naszego Serwisu www i/lub jego utrzymanie i/lub świadczenie usług reklamowych/marketingowych i/lub hostingowych lub innego rodzaju usług technicznych. sprzedaży lub kupna jakiekolwiek przedsiębiorstwa lub jakikolwiek majątek, w przypadku czego możemy ujawnić Państwa dane osobowe przyszłym sprzedawcom lub nabywcom takich przedsiębiorstw lub majątku. przejęcia przez osobę trzecią, w przypadku czego dane osobowe przechowywane przez nas w związku z niniejszą Polityką Prywatności lub na jej mocy staną się jednym z przenoszonych aktywów. w celu spełnienia wymagań jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu egzekucji lub zastosowania naszych Warunków Użytkowania innych umów lub porozumień lub w celu zabezpieczenia praw, majątku lub bezpieczeństwa nas, naszych klientów lub innych podmiotów.

PAŃSTWA PRAWA

Macie Państwo prawo :dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SERWISY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasz Serwis www może zawierać linki prowadzące do lub z serwisów www naszych partnerskich sieci, reklamodawców i przedsiębiorstw powiązanych. Jeżeli wybierzecie Państwo link prowadzący do jakiegokolwiek z tych serwisów, prosimy pamiętać, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności oraz, że nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z politykami tych serwisów www przed przesłaniem na nie jakichkolwiek danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Ogólnie, nie będziemy przechowywać danych uzyskanych za pośrednictwem tego Serwisu www przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak nakazuje to prawo.

ZMIANY W TREŚCI NASZYCH POLITYK PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, w przyszłości będą publikowane na tej stronie oraz, a w przypadkach, w których będzie to właściwe, będziemy informować Państwa o tym drogą e-mailową.

KONTAKT

Zapraszamy do kierowania do nas pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je na adres info@rcponline.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.