Raporty i zestawienia w systemie RCP

Program do ewidencji czasu pracy pracowników dostępny jest w przeglądarce internetowej - nie trzeba nic instalować.

Po zalogowaniu się do naszego sytemu rejestracji czasu pracy, masz dostęp do różnych raportów i zestawień. Raporty możesz wyświetlić w przeglądarce, eksportować do plików CSV lub Excel, zapisać na dysku lub wydrukować. Raporty mogą być również generowane automatycznie i wysyłane na Twoją skrzynkę emailową.

Informacje przedstawiane w raportach mogą być dobierane w zależności od potrzeb i indywidualnych wymagań.

Status obecności

Zestawienie wszystkich pracowników, które informuje o aktualnym statusie obecności. Listę pracowników możesz ograniczyć do obecnych, nieobecnych, przebywających na przerwie lub w terenie, a także przefiltrować wg grupy. Status obecności pracowników jest wyświetlany w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień.

Raport dzienny

Szczegółowe informacje na temat obecności i czasu pracy pracowników w wybranym dniu. Komponując raport, możesz wybrać informacje takie jak np. czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas przerwy płatnej i bezpłatnej, czas wyjścia służbowego, godziny pracy wg harmonogramu, rzeczywisty czas pracy, wymagany czas pracy, bilans i wiele innych. Kolumna z dodatkowymi informacjami przedstawia analizę czasu pracy pod kątem obecności, spóźnień, skrócenia czasu pracy, błędów rejestracji itd.

Raport okresowy

Szczegółowe informacje na temat obecności i czasu pracy pracowników w ujęciu okresowym, z sumowaniem kolumn. Możesz tutaj wygenerować kartę pracy pracownika, a także zrobić rozliczenie okresu pod kątem brakujących lub nadliczbowych godzin pracy. Karta pracy pracownika może zawierać dowolnie wybrane informacje - definiuje się je w ustawieniach systemu RCP.

Zdarzenia

Jest to zestawienie wszystkich zdarzeń, które pojawiły się w systemie w danym okresie, takich jak rejestracje rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozpoczęcia i zakończenia przerwy, wyjść służbowych, nieuprawnione rejestracje, wysłane komentarze itd. Możesz również uzyskać informację na temat źródła rejestracji, lokalizacji i kto wprowadzał ewentualne poprawki.

Ewidencja miesięczna

Ewidencja czasu pracy pracowników w ujęciu miesięcznym. Jest to podsumowanie godzin pracy wszystkich pracowników, z informacją o liczbie godzin pracy w poszczególnych dniach i w całym miesiącu. Wyświetlane są również informacje o dniach wolnych, urlopach, zwolnieniach itd. Włączając odpowiednią funkcję, możesz również wygenerować ewidencję z rozbiciem czasu pracy na poszczególne lokalizacje, co ułatwia rozliczenia ze zleceniodawcami.

Przejdź dalej