Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w Serwisie internetowym RCPonline.pl prowadzonym przez firmę WEBTRONIC S.C. ul. Billewiczówny 10/10, 64-100 Leszno, NIP 6972276000, zwana dalej Operatorem.


Charakter prawny dokumentu

Celem niniejszej polityki prywatności jest czytelne poinformowanie użytkownika Serwisu jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.

Operator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających Serwis prowadzony przez Operatora.


Zakres zbieranych danych

1. Użytkownik, który chce skorzystać z usług oferowanych przez Serwis Operatora będzie musiał się zarejestrować używając specjalnego formularza bądź przekazując swoje dane Operatorowi w inny sposób. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez użytkownika następujących danych:

- nazwy firmy reprezentowanej przez użytkownika,

- adresu poczty elektronicznej użytkownika,

- hasła dostępu dla użytkownika.


2. Aby złożyć zamówienie użytkownik będzie musiał podać następujące dane:

- imię i nazwisko osoby do kontaktu,

- numer telefonu kontaktowego,

- pełną nazwę firmy, która będzie widniała na fakturze,

- adres siedziby,

- NIP,

- adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres siedziby.


3. Powyższe dane mogą być wykorzystywane w treści umów zawieranych przy zamawianiu usług oraz do wystawiania faktur VAT.

4. Operator przetwarza dane zawarte w formularzu rejestracyjnym tylko w zakresie w jakim użytkownicy wyrazili na to zgodę.

5. Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może je zmienić w każdym czasie w ustawieniach swojego Konta.

6. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Może dokonać tego poprzez rezygnację z usług zgodnie z procedurą zapisaną w regulaminie Serwisu. Jeżeli użytkownik nie zamawiał żadnych usług, może usunąć swoje dane poprzez wniosek wysłany do Operatora na adres poczty elektronicznej: info@rcponline.pl

7. Podczas wizyty użytkownika w serwisach Operatora automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.

8. Gdy użytkownik kontaktuje się ze Operatorem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Operatorowi swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres email, itp.

9. Na komputerach osób odwiedzających witrynę RCPonline.pll mogą być umieszczane informacje niezbędne do ich weryfikacji, czyli tzw. pliki „cookies”.


Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników jest Operator.

2. Prowadzona przez Operatora ochrona danych osobowych obejmuje w szczególności zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Gromadzone dane przechowywane są w bezpiecznym systemie informatycznym gdzie zastosowano nowoczesne dedykowane serwery posiadające certyfikat bezpieczeństwa danych, technologię kopii bezpieczeństwa i ochronę firewall wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.


Sposób wykorzystywania danych

1. Podstawowym celem wykorzystywania danych osobowych przez Operatora jest zapewnienie należytego wykonania usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, Operator będzie wykorzystywał przekazane dane, w szczególności adres poczty elektronicznej, do przesyłania informacji handlowych, informacji o promocjach, kuponów rabatowych i innych podobnych informacji.

3. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie i zbierania danych demograficznych o użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Operatorem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub w innych celach związanych z pytaniem lub wykonywaniem usługi.

6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkowników mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku naruszenia regulaminu Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Operator może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim


Zmiana polityki prywatności

Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności.


Pytania i wątpliwości użytkowników

Celem Operatora jest transparentna polityka dotycząca danych osobowych użytkowników, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prywatności, ochrony danych osobowych bądź niniejszą polityką prywatności użytkownik może skontaktować się z Operatorem za pomocą adresu poczty elektronicznej: info@rcponline.pl  lub pisemnie na adres Operatora wskazany powyżej.