Lokalizacja pracowników

Lokalizacja na mapie


Jeśli pracownicy rejestrują czas pracy przy użyciu aplikacji na smartfonie, można zobaczyć na mapie wszystkie miejsca ich rejestracji.

Można w ten sposób uzyskać informację, czy w momencie rejestracji pracownik znajdował się w wyznaczonym miejscu pracy.

Jest to szczególnie przydatne, gdy pracownicy pracują w terenie lub są wysyłani na delegację.


Aby skorzystać z tej funkcjonalności, pracownik powinien pobrać naszą aplikację RCPonline.pl - Rejestrator GPS z serwisu Google Play i zalogować się danymi, którymi loguje się w naszym panelu.

Należy dodatkowo zamówić usługę lokalizacyjną - w raporcie “Status obecności” zostanie udostępniona mapa.

Rozliczanie czasu pracy z podziałem na lokalizacje

Nasz system RCP umożliwia oddzielne naliczanie czasu pracy dla różnych lokalizacji. Można wygenerować raport, który przedstawi ile czasu pracował każdy z pracowników w poszczególnych miejscach, wraz sumą roboczogodzin dla danego miejsca.

Funkcjonalność przydatna jest np. w firmach budowlanych, gdy pracownicy są przesuwani z jednej inwestycji do drugiej, w zależności od potrzeb, a firma rozlicza się z danym inwestorem za łączną liczbę roboczogodzin.

Przejdź dalej