FAQ

1. Czym różni się rejestracja czasu pracy online od standardowych rozwiązań?

Rejestracja czasu pracy online oferuje znacznie więcej możliwości niż standardowy system rejestracji czasu pracy, głównie dzięki zdalnemu dostępowi z dowolnych urządzeń, takich jak komputery, tablety czy smartfony, prostej i szybkiej konfiguracji oraz natychmiastowej pomocy technicznej. Rejestracja czasu pracy może odbywać się nie tylko poprzez czytniki RCP, ale również z komputera lub telefonu. Kolejnym atutem takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego uruchomienia systemu RCP bez konieczności instalacji serwera, oprogramowania i okablowania - czytnik RCP podłącza się do Internetu tak jak zwykły komputer (również bezprzewodowo), a aplikacja do ewidencji czasu pracy i zarządzania systemem jest dostępna z dowolnej przeglądarki internetowej bez instalacji oprogramowania.


2. Jak system rejestracji czasu pracy online może mi pomóc nadzorować pracowników?

Rejestracja czasu pracy online to system nadzorujący pracę pracowników na wielu płaszczyznach. Można w każdej chwili i w dowolnym miejscu (np. na smartfonie) sprawdzić kto jest na stanowisku pracy, na przerwie, w terenie lub jest nieobecny . Generując raport, możliwa jest natychmiastowa kontrola czasu pracy pracownika, spóźnień, wcześniejszych wyjść lub godzin nadliczbowych. Raport okresowy i ewidencja czasu pracy pozwalają sprawdzić czy pracownik pracował wymaganą liczbę godzin i czy powinien odpracować lub odebrać godziny pracy.


3. Czy korzystanie z systemu rejestracji czasu pracy online jest bezpieczne?

Zdecydowanie tak. Dostęp do danych zgromadzonych przez serwer, raportów i ewidencji czasu pracy ma tylko użytkownik znający login i hasło do swojego konta. W trakcie wpisywania haseł i korzystania z panelu połączenie jest szyfrowane przy użyciu protokołów o najwyższym standardzie bezpieczeństwa.


4. Czy problemy z dostępem do Internetu mogą spowodować utratę danych rejestrowanych w czytniku RCP?

Nie, ponieważ czytnik RCP zapisuje wszystkie odczyty zdarzeń w pamięci wewnętrznej. Dopiero po uzyskaniu połączenia z serwerem dane są przesyłane i zapisywane na koncie użytkownika. Odczyty są usuwane z czytnika RCP dopiero po uzyskaniu potwierdzenia z serwera, że dane zostały przesłane prawidłowo. Rejestrator czasu pracy może zapisać maksymalnie 17000 zdarzeń.


5. Jak szybko dane z czytnika RCP są przesyłane do systemu i widoczne w ewidencji czasu pracy?

Wszystkie zdarzenia z rejestratorów czasu pracy przesyłane są natychmiast na serwer, zatem w panelu widoczny jest zawsze aktualny status obecności pracowników, a raporty i ewidencja czasu pracy mogą być generowane w dowolnym momencie (nie trzeba czekać na moment synchronizacji z rejestratorami czasu pracy).


6. Kto może mieć dostęp do systemu RCP?

Dostęp do systemu RCP może być przydzielony dowolnym osobom w firmie, zarówno kadrowej, menedżerowi, jak i zwykłemu pracownikowi. Możliwe jest ograniczenie dostępu tylko do wybranych części serwisu lub tylko do danych dotyczącej osoby, która uzyskała dostęp.


7. Jakie dane są widoczne w raportach?

Użytkownik systemu RCP może sam wybrać jakie dane mają być widoczne w raportach. Dzięki tej możliwości raporty nie zawierają niepotrzebnych danych i są bardziej czytelne.