Korzyści z używania SaaS w rejestracji czasu pracy

Obecnie wiele firm korzysta z rozwiązań typu SaaS ( Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) . Jest to model w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana dla użytkowników za pomocą Internetu. SaaS dla rejestracji czasu pracy może być najszybszą , najtańszą i najmniej ryzykowną drogą aby wprowadzić w firmie kontrolę czasu pracy .

czytaj więcej